Om oss

Affärsidé

Vi ska erbjuda ett attraktivt boende som uppfyller kundernas krav på tillgänglighet och attraktion.”

Verksamhetsbeskrivning

Simrishamnsbostäder ska stödja och verka för positiv bostadsförsörjning i Simrishamns kommun, och därigenom skapa bra balans och naturlig blandning av olika människor och hushållstyper i bostadsområdena. Vi ska bidra till trivsamma, trygga och attraktiva boenden med nöjda hyresgäster och därigenom stimulera till ett långsiktigt boende.

Genom att erbjuda attraktiva boenden kan bolaget verka för att fler människor bosätter sig inom kommunen och pendlar till närstående orter.

Vi ska genom positiv kundnytta skapa en dialog med våra hyresgäster och stimulera till att kunna erbjuda större inflytande i boendet. Vi ska vara lyhörda för marknaden och bygga som folk vill bo och kännetecknet för bolaget ska vara goda kundkontakter, ett trevligt bemötande och hög service.

Simrishamnsbostäder bedriver verksamhet enligt affärsmässiga principer och arbetar för långsiktig konsolidering samt uppfyller ägaredirektivets krav på affärsmässig avkastning.

Vision

Vi ska upplevas som den bästa hyresvärden i Skåne.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamnsbostader.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close