VIKTIG INFORMATION CORONAVIRUSET

Folkhälsomyndigheten meddelade 2020-03-10 att risknivån för samhällsspridning i Sverige har höjts till den högsta nivån. Det innebär att det nu är mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om man har symptom på luftvägsinfektion, det vill säga snuva, hosta, halsont, feber med mera.

Med anledning av ovan vidtar Simrishamnsbostäder följande åtgärder med omgående verkan:

  • Kontoret håller stängt för besök
  • Det kommer inte vara någon värdinna på plats i den gemensammalokalen på Lyckan
  • Vi kommer bara utför akuta felanmälningar (gäller även våra äldreboenden)

 

Detta gäller från och med i dag den 13 mars och två veckor framöver, dvs till och med den 29 mars (kan omprövas).

 

För vidare frågor och information når ni oss på;

Telefon:                    0414 81 96 30 (våra ordinarie telefontider är 8-11)

Mail:                          info@simrishamnsbostader.se

Jourtelefon:               0709 81 90 85 vid akuta fel

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamnsbostader.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close