Hänt 2018 hos Simrishamns Bostäder AB

 • Hyrorna höjdes med 0,90 % from 2018-01-01 och samtidigt genomfördes etapp 5 av ny hyressättning
 • Inflyttning i 64 nya bostäder i Trekanten på Skansen
 • Energi- och klimatprojekt med värmepumpslösning förBokebacken, S:t Olof
 • Ny detaljplan antagen för 2 bostadshus i kv Solrosen 17 vid Simrisvägen
 • Kund- och serviceenkät hösten 2018med 86 % nöjda boende
 • Etablerat samverkan med flera bostadsaktörer om Skansen
 • Inflyttning i september i nya LSS-boendet ”Tvärgatan” i Gärsnäs med 7 bostäder och gemensamhetslokal
 • Resultat enligt budget om preliminärt 112 Mkr och samtliga mål i affärsplanen 2016 – 2109 nås.

På gång 2019

 •  Hyrorna höjs med 1,5 % from 2019-01-01
 • Rekrytering av ny VD pågår med sikte på VD-byte sommaren 2019
 • Ett mindre gästboende erbjuds boende på Bruket och Trekanten from våren 2019 för helguthyrning.
 • Underhållsprojekt för byte av tak på äldreboendet Toftakärr i Borrby och Stadsgäre ?? i Simrishamn
 • I samarbete med Gladsax Flak undersöks möjligheterna till bostadsbyggande på deras fastighet
 • Planerad byggstart av 24 st bostäder – Nya Solrosen – vid Simrisvägen
 • Uppdatering av bolagets affärsplan för 2020–2023
 • Budgeterat resultat om ca 10 Mkr.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamnsbostader.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close