Kommunfullmäktige har godkänt bostadsprojekt Trekanten

Skansen och framförallt Trekanten är ett attraktivt läge för nya flerbostadshus i Simrishamn. Trekantens närhet till centrum, stationen, hav och natur är unik inte bara för Simrishamn. Dessutom är utsikten vidsträckt så snart man kommer upp några våningar. 

Kommunfullmäktige lämnade 2015-09-05 sitt medgivande till bolaget att genomföra bostadsprojektet inom en ram om upp till 100 Mkr och beslutade om kommunal borgen för projektet.

-  Vi jobbar hårt för att kunna gå igång med byggandet av ett eller två punkthus, säger Per-Olof Järvegren VD för Simrishamns Bostäder AB. Genom att bygga på höjden erbjuder vi högsta möjliga attraktivitet för att locka till ökad inflyttning till Simrishamn. 

-  Fullmäktiges godkännande var en viktig milstolpe, som gör att projektet går in i en skarp fas, fortsätter Per-Olof Järvegren. Vi jobbar med vår upphandling parallellt med att arbetet med detaljplanen går in i antagandefasen. Vi siktar på byggstart i mars 2017. 

Simrishamns Bostäder planerar för två punkthus med 6 respektive 8 våningar med ca 65 bostäder tillsammans. Detaljplanen innehåller även ett tredje hus, tänkt som för en annan upplåtelseform.  

Simrishamns Bostäder planerar att handla upp ett eller två SABO Kombohus Plus. Husen har god kvalitet, bra materialaval, låg energiförbrukning och moderna planlösningar. Vår ambition är att hyrorna helst ska understiga hyrorna på Joneberg. Inflyttning bedöms ske våren 2018.

Du kan anmäla ditt intresse för projektet via www.simrishamnsbostader.se

För ytterligare information;

Per-Olof Järvegren Simrishamns Bostäder AB 0721-80 35 88