Nya hyror 2018

I dagarna har Simrishamnsbostäder begärt förhandlingar om nya hyror för 2018. Simrishamnsbostäders yrkar om en hyresjustering med 2,74 % from 1 januari 2018.

-        Vårt yrkande grundar sig på ökade kostnader för underhåll, reparationer, förbrukningsavgifter, löner och andra löpande kostnader, säger Per-Olof Järvegren VD på Simrishamnsbostäder. Inflationen har tagit viss fart och ligger f.n. drygt 2 % och i byggsektorn är det verkligen högtryck.

 -        Räntorna ligger ju fortsatt på en låg nivå, fortsätter Järvegren. Men en första räntehöjning kommer allt närmare. Den måste beaktas liksom genomförda och planerade underhålls- och energiinvesteringar.

Förhandlingar är bokade med Hyresgästföreningen under november. Ambitionen är att en överenskommelse ska föreligga i god tid före årsskiftet. Simrishamnsbostäder återkommer med information om förhandlingsresultatet.

För 2018 tas ett ytterligare och femte steg i den förändrade hyressättningen. Den berör endast ett mycket begränsat antal bostäder där utgående hyra avviker från bruksvärdehyran och utgör max +-150 kr/mån för berörda bostäder utöver den årsvisa hyreshöjningen.

Frågor i ärendet besvaras av VD Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder AB på telefon 0414–81 96 44.

2017-10-19