Nya hyror 2017

I oktober begärde Simrishamnsbostäder förhandlingar om nya hyror för 2017. Simrishamnsbostäder yrkade en hyresjustering med 1,8 % from 1 januari 2016.

-          Vårt yrkande grundade sig på ökade kostnader för underhåll, reparationer, vissa avgifter, löner och andra löpande kostnader, säger Per-Olof Järvegren VD på Simrishamnsbostäder. Räntorna ligger fortsatt på en låg nivå och bedöms inte påverka våra kostnader och hyrorna i närtid.

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen är slutförda. En överenskommelse har träffats om en hyreshöjning med 0,75 % från och med årsskiftet det vill säga från 1 januari 2017. Dessutom tas ett ytterligare och fjärdesteg i den förändrade hyressättningen. Den berör endast ett mindre antal bostäder där utgående hyra avviker från bruksvärdeshyran. Justeringen utgör max +/- 150 kr per månad för berörda bostäder och inkluderar inte den årsvisa hyreshöjningen.

-          Vi är nöjda med att ha kommit till en konstruktiv överenskommelse, fortsätter Per-Olof Järvegren. Båda parter har tagit ansvar för en måttlig hyreshöjning och en fortsatt god service med bra fastighetsunderhåll av bolagets bostäder.

Hyreshöjningen motsvarar för en genomsnittlig trea ca 70 kr per mån och för genomsnittlig tvåa cirka 60 kr per mån, vilket är måttliga justeringar. Hyresjusteringen understiger KPI-ökningen det senaste året.

 Frågor i ärendet besvaras av VD Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder AB på telefon 0414-81 96 44