Hänt 2017

Vad har hänt 2017 hos Simrishamns Bostäder AB:

- Hyrorna höjdes 1 januari 2016 med 0,83 % och samtidigt genomförs etapp 4 av ny hyressättning
- Byggstart för bostadsprojekt Trekanten, del av Skansen, med 2 st punkthus i sex resp åttavåningar med 64 bostäder
- Ny uthyrningspolicy för flyttkedjor och ökad inflyttning
- Samverkan med Sundprojekt om bostäder på Skansen vid stationen
- Energiomställning med byte till värmepump förKastanjen i Gärsnäs, Skogsgård i S:t Olof och Toftakärr i Borrby genomförs
- Utökat förvaltningsuppdrag för Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s tillkommande fastigheter såsom SIMFAS nya fabrik och Lyckebyhuset med Magasin för Österlens museum
- Åtgärder efter kundenkät med förbättrat kundbetyg hösten 2016
- Byggstart för nytt LSS-boende i Gärsnäs med 7 st bostäder och en gemensamhetslokal

PÅ GÅNG 2018

 Vad är på gång hos Simrishamnsbostäder 2018:

- Hyrorna höjs med 0,90 % 2017-01-01 och samtidigt genomförs etapp 5 av ny hyressättning
- Försök med ett mindre gästboende som hyresgäster på Bruket och Trekanten kan hyra för weekend eller motsv
- Energi- och klimatprojekt med värmepumpslösning för Ankaret i Skillinge
- Ny detaljplan för 2 bostadshus i kv Solrosen 17 vid Simrisvägen
- Kund- och serviceenkät hösten 2018
- Utveckla och etablera samverkan med bostadsaktörer för Skansen och ev andra projekt
- Inflyttning i november-december i 64 bostäder på Trekanten
- Resultat enligt budget om ca 7 Mkr