På gång 2017

Vad är på gång hos Simrishamnsbostäder 2017:

  • - Hyrorna höjs med 0,75 % 2017-01-01 och samtidigt genomförs etapp 4 av ny hyressättning
  • - Energi- och klimatprojekt med värmepumpslösning för Kastanjen, Gärsnäs, Skogsgård, S:t Olof och Borrbyhemmet, Borrby
  • - Beslut om upphandling och påbörjande under året av 2nya bostadshusmed 64 bostäder på Trekanten – del av Skansen
  • - Ny uthyrningspolicy för flyttkedjor och ökad inflyttning
  • - Ny detaljplan för 2 bostadshus i kvSolrosen 17 vid Simrisvägen
  • - Uppdaterad affärsplan för 2017– 2019
  • - Utvecklings- och förbättringsprojekt utifrån hyresgästenkät 2016
  • - Förbättrat resultat enligt budget 2017 om ca 7 Mkr
  • - Utökat förvaltningsuppdrag för Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s tillkommande fastigheter