Första spadtag för Trekanten 28 augusti

Måndagen den 28 augusti togs första spadtaget för de 64 nya bostäderna i projekt ”Trekanten” vid stationen i Simrishamn på nordvästra delen av Skansen. Ett 80-tal bostadsintressenter och ansvariga politiker gjorde det ”soliga”spadtaget till en liten manifestation för utvecklingen av Simrishamn och dess ny stadsdel. Och nu har markarbetena dragit igång för det första bostadsprojektet på Skansen.

-       Det känns härligt att vi har 160 personer som anmält intresse för en bostad i Trekanten, säger VD Per-Olof Järvegren. Det bådar gott för projektet och möjliggör positiva flyttkedjor på den lokala bostadsmarknaden. Vi räknar med att börja uthyrningsarbetet under fjärde kvartalet i år.

Just nu arbetar Skanska – totalentreprenör för projektet – för högtryck med detaljutformning av projektet och ytterligare bygghandlingar. Tekniskt samråd med kommunen genomförs etappvis. Under hösten genomförs grundläggning och gjutning av bottenplattor.  I januari 2018 börjar leveranserna av byggelementen. Då kommer husen att växa upp snabbt. Inflyttning är planerad till oktober/november 2018

Är du intresserad av en bostad på Trekanten kan du anmäla ditt intresse och få mer information här på simrishamnsbostäderas hemsida. Du kan även ringa 0414 – 81 96 30 för mer information.