Bygglov för Trekanten

SVANEN KOMMER TILL SIMRISHAMN

I februari antog kommunfullmäktige detaljplanen för nordvästra delen av Skansen. Det innebär klartecken för Simrishamns Bostäder att gå vidare med projekt ”Trekanten” och nu har bygglov för punkthusen beviljats

Förberedelser för bygget av Trekanten pågår för fullt. Skanska är kontrakterade som totalentreprenör för projektet. I juni togs förorenad jord bort från den f.d. båtuppställningsplatsen, där de nya husen ska byggas. Den 29 juni beviljades bygglov för projektet.

-       Nu är det upplagt för byggstart, säger VD Per-Olof Järvegren på Simrishamns Bostäder AB. Vi har jobbat länge och hårt för att skapanya bostäder för simrishamnsbor och inflyttare. Första spadtaget för ”Trekanten” planeras den 28 augusti. Det är en milstolpe för bostadsbyggande och utveckling av Skansen och Simrishamn.

Trekanten är ett stort byggprojektmed 64 bostäder och ca 100 Mkr. Det innebär att byggtiden är drygt ett år. Inflyttning är beslutad till mitten av fjärde kvartalet 2018. Dock börjaruthyrningen av de 64 ny bostäderna redan i höst. På så sätt ges nya hyresgäster god tid för att planera sitt nya boende och för att avveckla sina befintliga boenden.

-          Projektet är inne i en intensiv planeringsfas, fortsätter fastighetschef tillika projektansvarig Anders Salomonsson. En ny utmaning för oss är att vi tillsammans med Skanska sertill att projektet uppfyller miljökraven för Svanen. Det innebär en miljö- och kvalitetsstämpel på hela projektet. Nu kommer Svanen till Simrishamn.

Simrishamns Bostäder bygger två punkthus i 6 resp 8 våningar med 64 bostäder tillsammans. Detaljplanen innehåller även ett tredje hus, som Sundprojekt ansvarar för. I kommande etapper kommer fler bostäder att tillkomma.

Simrishamns Bostäder AB:s punkthus är upphandlade som SABO Kombohus Plus. Husen har god kvalitet, bra materialval, låg energiförbrukning och moderna planlösningar och kommer att uppfylla kraven för Svanen.

För ytterligare information;

Per-Olof Järvegren Simrishamns Bostäder AB 0721 – 803588