Bokslut 2016

Bokslut 2016 – Mål uppfyllda och bättre resultat

Bokslut för 2016 är nu klart för Simrishamnsbostäder. Resultatet beräknas till

8,7 Mkr (4,2 Mkr) vilket är en bit över Simrishamn kommunens = ägarens avkastningskrav på bolaget. Resultatet ger nödvändigt eget kapital att satsa i planerade nya bostadsprojekt.

-       Ett gott ekonomiska utfallet är viktigt, säger Per-Olof Järvegren VD på Simrishamnsbostäder. Simrishamnsbostäder måste liksom andra bolag satsa egna pengar i nya bostadsprojekt.

-       Men extra roligt är att vi verkar få fart på nyproduktionen. Vi har jobbat intensivt i samråd med kommunen för i första hand bostadsprojektet på Trekanten = nordvästra del av Skansen, fortsätter Per-Olof Järvegren. Vi sätter spaden i jorden i sommar om allt går som tänkt.

-       Vi når alla beslutade mål utom nyproduktionsmålet 2016 och vårt klimatarbete ger resultat, understryker Per-Olof Järvegren.Samlade grepp om förbättrat klimatskal och genom utbyte av uppvärmningssystem i Kivik och inkoppling av miljövänlig värme baserad på restprodukter från växtförädling i Hammenhög har vi minskat koldioxidutsläppen. Just nu konverterar vi till värmepumpslösning i Kastanjen, Gärsnäs.

-       Vårt kundbemötande är a och o för en god service, framhåller Per-Olof Järvegren. Kundbetygen i vår senaste kundenkät gav ett kvitto på att vår servicepersonals arbete får toppbetyg. Fortsatt nöjda kunder är viktigt för oss.

Budgeten för 2017 indikerar ett bra resultat för 2017. Vi bedömer preliminärt resultat till ca 7 Mkr i år.

Läs även nyheten om viktiga händelser under Hänt 2016 och på gång 2017.

Vill du veta mer eller ha kompletterande information ring Per-Olof Järvegren tel 0414 – 81 96 44 eller 0721 – 80 35 88