Bokslut 2015

Simrishamns Bostäder AB:s Bokslut 2015:

Positivt ekonomiskt utfall

Bokslut för 2015 är nu klart för Simrishamnsbostäder. Resultatet beräknas till 4,2 Mkr vilket uppfyller Simrishamn kommuns = ägarens avkastningskrav på bolaget. Bolaget har genomfört planerat underhåll 2015 inklusive t.ex. badrumsrenoveringar och satsat kraftfullt på enenergiomställning. Det innebär utfasning av uppvärmning med betydande klimatpåverkan.

-       Ett gott ekonomiska utfallet är viktigt, säger Per-Olof Järvegren VD på Simrishamnsbostäder. Det ger en bra grund för att fortsätta utveckla bolaget och agera hållbart. Samtidigt noterar jag att bolaget trots det goda resultatet kunnat satsa extra på lägenhetsunderhåll och öka tempot i energiomställningen.

Budgeten för 2016 indikerar ett resultat i nivå med 2015. Samtidigt fortsätter satsningen på underhåll både lägenhetsunderhåll och gemensamt. 2016 fortsätter vi att åtgärda ett antal badrum.

-       Uthyrningen av de nybyggda bostäderna i Joneberg gick i lås under sommaren efter färdigställandet av Joneberg, fortsätter Per-Olof Järvegren. Och uthyrningsläget är generellt gott. Det ger en bra grund för att tänka nästa bostadsprojekt.

-       Nu ökar vi också tempot i planeringen för nästa bostadsprojekt, understryker Per-Olof Järvegren. Vår ambition är att inom ett år påbörja nästa projekt på Trekanten - del av Skansen närmst stationen. Dessutom vill vi fylla på projektportföljen så att vi kan bidra till kommunens mål om hållbar tillväxt

Se hela årsredovisningen här (som bläddringsbar pdf).

Läs även nyheten om viktiga händelser under Hänt 2015 och på gång 2016 eller kontakta VD Per-Olof Järvegren på tel 0414 – 81 96 30.