64 nya bostäder i centrala Simrishamn

Nu är det klart vilket byggbolag som får i uppdrag att projektera och bygga de kommande flerbostadshusen i Trekanten, vid Skansen i centrala Simrishamn.

Det blir byggbolaget Skanska som får i uppdrag att genomföra bygget.

Trekanten

- Det känns mycket bra att det nu är klart med vilket byggbolag som får uppdraget att uppföra 64 nya bostäder i Trekanten, säger Simrishamns Bostäder VD, Per-Olof Järvegren, och fortsätter.

- Jag räknar med att bygget kan börja under sommaren och att det ska vara inflyttningsklart hösten 2018 om allt går enligt plan.

Det var i september i fjol som kommunfullmäktige i Simrishamns kommun godkändeatt Simrishamns Bostäder kunde börja genomföra bostadsbyggande i Trekanten, vid Skansen i centrala Simrishamn.Projektet innebär en investering om knappt 100 Mkr med beaktande av investeringsstöd till hyresbostäder om ca 16 Mkr. Därigenom kan hyror bli låga för nyproduktion.

- Planen är att det ska byggas två punkthussom är sex, respektive åtta våningar högt. Och totalt ska det bli 64 lägenheter av skiftande storlek, från ett rum med kök, till fyra rum med kök, säger Per-Olof Järvegren. De nya punkthusen kommer att innehålla ett antal ettor på drygt 40 kvadratmeter, tvåor på drygt 57 kvadratmeter, treor på 73 kvadratmeter, och några fyror på 114 kvadratmeter, som också kommer att ha tillhörande takterrass i söderläge med fantastisk utsikt över Östersjön.

I samband med att man planerat för uppförandet av nya bostäder på Trekanten har Simrishamns Bostäder dragit viktiga slutsatser från det nyligen avslutade bygget av Joneberg i centrala Simrishamn.

- Från bygget i Joneberg vet vi att 30 procent av de som valt att flytta in flyttade från övriga Skåne och Sverige. Genom att kunna erbjuda attraktivt boende nära bra kommunikationer, bra skolor och närhet till centrum så kan Simrishamnsbostäder bidra till hållbar inflyttning till Simrishamn vilket på sikt kommer att gynna hela kommunen, säger Per-Olof Järvegren.

 För ytterligare information kontaktat Simrishamns Bostäders VD, Per-Olof Järvegren, 0414-81 96 44.