Om oss

AFFÄRSIDÉ

"Vi skall erbjuda ett attraktivt boende som uppfyller kundernas krav på tillgänglighet och attraktion."

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Simrishamnsbostäder skall stödja och verka för positiv bostadsförsörjning i Simrishamns kommun, och därigenom skapa bra balans och naturlig blandning av olika människor och hushållstyper i bostadsområdena. Vi skall bidra till trivsamma, trygga och attraktiva boenden med nöjda hyresgäster och därigenom stimulera till ett långsiktigt boende.

Genom att erbjuda attraktiva boenden kan bolaget verka för att fler människor bosätter sig inom kommunen och pendlar till närstående orter.

Vi skall genom positiv kundnytta skapa en dialog med våra hyresgäster och stimulera till att kunna erbjuda större inflytande i boendet. Vi skall vara lyhörda för marknaden och bygga som folk vill bo och kännetecknet för bolaget skall vara goda kundkontakter, ett trevligt bemötande och hög service.

Simrishamnsbostäder bedriver verksamhet enligt affärsmässiga principer och arbetar för långsiktig konsolidering samt uppfyller ägaredirektivets krav på affärsmässig avkastning.

VISION

"Vi skall upplevas som den bästa hyresvärden i Skåne."