Trekanten uthyrt – Solrosen härnäst?

Under februari-april har Simrishamnsbostäder successivt skrivit hyreskontrakt för Trekanten. Nu är 64 hyreskontrakt tecknade för Trekantens 64 st bostäder.

-       Alla bostäderna är uthyrda mer än ett halvt år före inflyttning, säger VD Per-Olof Järvegren på Simrishamns Bostäder AB. Det är oerhört glädjande att bostadssökande både i Simrishamn såväl som inflyttare visat sådant intresse projektets punkthus. Jag noterar att Simrishamns bostadsmarknad har utvecklats

Viktiga mål för Simrishamns Bostäders engagemang för Trekanten och Skansen har varit att skapa hållbar inflyttning och bana väg för en samlad omvandling av Skansen. Lika viktigt som uthyrningen är därför att fler aktörer såsom Sundprojekt, Bo Klok och Drevviken - är bereda att bygga på Skansen. En fortsatt utveckling av Skansen står på tur. Det inkluderar några radhus längst i söder och verksamhetslokaler vid Branteviksgatan.

-       För oss på Simrishamns Bostäder AB är det viktigt att fortsatt medverka i processen med Skansen, fortsätter Per-Olof Järvegren. Det finns fler delar av Skansen att ta hand, liksom helhetsperspektivet. Samarbetet med kommunen och alla intressenter är viktigt.

 

-       Vi blickar också på möjligheten att bygga 32 st nya bostäder vid Simrisvägen på fastigheten Solrosen 17, fortsätter Per-Olof Järvegren. Styrelsen har gett mig i uppdrag att förbereda en upphandling av projektet. En viktig parameter är att stämma av intresset för projektet.

Är du intresserad av bostad hos oss anmäler du det enklast via SIMBO APP eller www.simrishamnsbostäders.se. Frågor om uthyrning besvaras av Simrishamns Bostäders uthyrare Gunilla Bengtsson och Eva Lindeborg på tel 0414 – 81 96 30.

För ev ytterligare information om Trekanten och Solrosen kontakta Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder AB på tel 0414 - 81 96 44.