Projekt Joneberg

BAKGRUND

Jonebergsområdet i Simrishamn, där Jonebergsskolan tidigare låg placerad, är ett mark-område på cirka 25.000m2. Kvar på fastigheten, efter rivning av skolan, är sporthallen samt den före detta matsalsbyggnaden vilket är en yta på totalt 1.950m2. På tomten planeras nu att uppföra ny bebyggelse för bostadsändamål. Aleris och Simrishamnsbostäder har upprättat ett samarbete för att som fastighetsförvaltare kunna uppfylla respektive bolags behov av verksamhetslokaler och bostäder. Tillsammans har man tittat på att hitta lämpliga arbetssätt för att kunna skapa en attraktiv miljö på den östra delen av Jonebergsområdet, vilket innebär en yta på ca 13.000 m2. Gruppen har koncentrerat sig på fyra delar som vi i denna presentation kallar hus A, hus B, hus C och hus D.

PROJEKTIDÉ

I vårt förslag jobbar vi med den östra delen av tomten där vi har tagit ett helhetsgrepp kring arkitekturen för att skapa harmoni mellan de olika byggnaderna. Gröna gårdar och torg bidrar till en attraktiv utemiljö med naturliga mötesplatser för aktivitet och samvaro. Grönytorna skapar lugn och trivsel för de boende samt ger en välkomnande känsla för besökare i området. Gatan genom området skapar ett lummigt stråk med samlingpunkter och görs enkel-riktad norrifrån. Förslagsvis blir det ett gångfartsområde. Vi vill vara med och skapa ett levande och attraktivt bostadsområde med ett modernt formspråk som är anpassat efter dagens behov och där tillgänglighet är en viktig parameter. Här ska du även få en känsla av trygghet och gemenskap.

Hus A
Hus A är en byggnad i 8 våningar som är avsedd för trygghetsboende. Byggnaden består av två huskroppar som kopplas samman med gemensam hiss och trapphus samt med loftgångar på varje plan. Hus-kropparna är placerade med förskjutning vilket ger ett luftigt och slankt intryck. I byggnaden ryms ca 42 lägenheter. Samtliga lägenheter har en fransk balkong och uteplats på loftgång som erbjuder havsutsikt. Bottenvåningen består av marklägenheter samt gemensamhetslokaler. De boende har även tillgång till en gemensam trädgård.

Hus B
Hus B är ett hus i 3 våningar avsett för äldreomsorg. Boendet är modernt utformat med effektiva ytor, men skapat med planlösning och arkitektur som ger byggnaden liv och rymd. Lokalerna ger en hemtrevlig känsla samtidigt som de är anpassade för att inbjuda till aktivitet. Äldreboendet består av 54 bostäder. Varje våningsplan har två avdelningar, vilka i sin tur har 9 lägenheter. Den centrala delen i äldre-boendet utgörs av en plaza som är den gemensamma mötesplatsen i byggnaden. Stora balkonger med havsutsikt samt en trivsam trädgård att vistas i ger ett hemtrevligt och attraktivt boende. Flera av rummen får havsutsikt.

Hus C
Hus C består av ett hus i vinkel och med 27 lägenheter i tre våningar. I öster trappas huset ner till två våningar varav en del med utsikt mot havet. Huset består i huvudsak av bostäder om 2 RoK och 3 RoK . Dessutom kommer det att finnas en bostad om 4 RoK med en stor takterrass som vätter mot havet.

Bostäderna har en modern och ljus planlösning. Kök och badrum är rikligt utrustade med bl.a. diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Flertalet bostäder har en hel vägg med garderober. Bostäderna är effektivt vad det gäller ytor med tilltagna utvändiga entrégångar med plats för ett litet bord med två stolar bredvid Balkongen finns på motsatt sida av huset.

Hus D
En småskalig bebyggelse som vetter mot Mossgatan i form av villor, alternativt radhus som utgörs av äganderätter eller bostadsrätter.

Mer upplysningar och information
• Mer upplysningar kontakta per telefon 0414-819630 alternativt mail info”simrishamnsbostader.se
• Intresseanmälan för lägenheter och trygghetsboende görs till Simrishamnsbostäder på info@simrishamnsbostader.se.
• Byggstart förutsatt alla beslut beräknas till försommaren 2013 och med en första inflyttning hösten 2014.

Bilder (klicka för att se dem större)

Projektidé  Perspektiv från sydost  Hus A  Hus A  Hus B  Hus B  Hus C  Hus C  Hus D