Nya hyror from januari 2018

I oktober begärde Simrishamnsbostäder begärt förhandlingar om nya hyror för 2018. Simrishamnsbostäders yrkade om en hyresjustering med 2,74 %. för 2018.

Nu är förhandlingarna slutförda med en hyreshöjning om 0,9 % som resultat. Hyrorna justeras vid årsskiftet dvs from 1 januari 2018.

-        Vårt yrkande grundade sig på ökade kostnader för underhåll, reparationer,förbrukningsavgifter och löner, säger Per-Olof Järvegren VD på Simrishamnsbostäder. Inflationen närmar sig 2 %, så den avtalade hyreshöjningen täcker knappt ökade drifts- och underhållskostnader.  Hyresöverenskommelsen innebär ändå inte några inskränkningar i service och underhåll.

-        Räntorna ligger ännu på en låg nivå, fortsätter Järvegren.Men man måste ha klart för sig att en räntehöjning om en procent höjer bolagets kostnader motsvarande en hyreshöjning med ca sju %.

För 2018 tas ett ytterligare femte steg i den förändrade hyressättningen och anpassningen till bruksvärdet. Den berör endast ett mycket begränsat antal bostäder där utgående hyra avviker från bruksvärdeshyran och utgör max +-150 kr/mån för berörda bostäder utöver den årsvisa hyreshöjningen.

Frågor i ärendet besvaras av VD Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder AB på telefon 0414 – 81 96 44