Hyresgästenkät – hyresgästernas synpunkter är viktiga!

Nu är det dags för ny kundenkät 2018. Simrishamnsbostäder genomför sin kundenkät vart annat år. Samtliga hyresgäster får bedöma bolagets service och våra bostäder samt komma med förslag och synpunkter på hur vi kan förbättra oss.

-       Vi har höga ambitioner vad avser serviceVårt mål är 85 % nöjda kunder, säger Per-Olof Järvegren VD på Simrishamns Bostäder AB.Att lyssna på hyresgästsynpunkter på bomöten eller läsa enkätsvar är utvecklande och jättenyttigt för alla i vår verksamhet. Kundenkäten är ett levande verktyg för vår verksamhetsutveckling.

Simrishamnsbostäder fick bra betyg i senaste kundenkät 2016. Över 86 % är av bolagets hyresgäster var nöjda med servicen. Nu har vi arbetat vidare och genomfört beslutade åtgärder.

Resultatet av 2018 års enkät kommer vi att presentera på vår hemsida och i vår kundtidning i slutet av året. Utvärderingen kommer också att leda till ett antal förbättringsåtgärder.

-       När vi fått sammanställt av alla synpunkter och kommentarer ska vi gå igenom dem systematiskt, understryker Per-Olof Järvegren. Vid kommande års områdesgenomgång kommer vi att diskutera de olika förslagen och synpunkterna.

Ledningen och varje bovärd kommer att jobba med sitt resultat. Åtgärder som är motiverade och som kan genomföras inom en rimlig kostnadsram kommer Simrishamnsbostäder att prioritera i en aktivitetsplan. Resultatet och våra förslag kommer också att behandlas vid bomöten under 2019

Undrar du om något rörande hyresgästenkäten eller vill ha ytterligare information ringer du tel 0414- 80 96 30.