Hyresgästbetyg i Sverigetopp!

Resultatet av årets hyresgästenkät är nu känt. Hela 69,6 % eller ca 770 av Simrishamnsbostäders hyresgäster har svarat på 2018 års hyresgästenkät. Det är en fantastiskt bra svarsfrekvens, troligen bäst i bostads-Sverige.

Simrishamnsbostäder fick ett fortsatt jättehögt betyg i årets kundenkät. 86 % av hyresgästerna är nöjda med servicen, vilket är lika med förra undersökningen 2016.

-       Ett serviceindex om 86 % är ett mycket starkt resultat, säger Per-Olof Järvegren VD på Simrishamns Bostäder. Det är ett av de absolut bästa resultaten i Sverige 2018 och bäst i Skåne. Det är extra bra eftersom hela bostadsbranschen tappar pga den varm sommaren enligt vårt undersökningsföretag Aktiv Bo. Vi står starkt på samtliga parametrar.

-       Undersökningsresultatet är härlig feed-back till vår duktiga personal, fortsätter Per-Olof Järvegren. All heder åt våra medarbetare i kundfronten!Roligt att vår satsning på utemiljö direkt ger bättre index.  För grönyteskötsel går vi upp från 78 % till 85 % nöjda och för snöröjning från 76 % till 84 % nöjda.

-       Självklart finns ytterligare förbättringsområden, som vi kommer att ta upp vid våra årliga bomöten, säger Per-Olof Järvegren. Simrishamnsbostäder jobbar med ständiga förbättringar för att fortsätta ligga i topp och för att ha nöjda boende.

Ledningen och varje bovärd kommer att jobba med sitt resultat. Åtgärder som är motiverade och som kan genomföras inom en rimlig kostnadsram kommer Simrishamnsbostäder att prioritera i en aktivitetsplan. Resultatet kommer också att behandlas vid bomöten under 2019. Vi mäter igen i september 2020.

Snabbfakta om enkätsvaren
Delaspekt Index-16 index-18
Ta kunden på allvar  
87,8
88,0
Trygghet 
84,2 83,9
Rent och snyggt 81,9 82,3
Hjälp när det behövs 92,3 91,7
Total serviceindex                                            
86,0
86,0
     
Produktindex                                                    
85,2
83,6
Rekommenderar att flytta till Simbo              
91,5
92,0
Får valuta för pengarna                                   
82,1 83,4

                                              

Är du intresserad av vad Simrishamnsbostäder kan erbjuda eller få ytterligare information ringer du 0414- 80 96 30 eller går du in på vår hemsida www.simrishamnsbostader.se