Konstverk på Joneberg

Joneberg skulptur

Nu har det nya konstverket skapat av Anders Kapell kommit på plats på torget i kvarteret Joneberg. Konstverket en del i färdigställandet av den offentliga miljön mellan Jonebergshallen och de nya bostadshusen Merhem och Höjden samt äldreboendet Joneberg Plaza.

Konstverket är resultatet av en tävling till vilken medlemmar i ÖSKG, Östra Skånes Konstnärsgille bjöds in våren 2015. Bland de konstnärer som anmält sitt intresse för att delta i tävlingen valdes fem ut för att lämna förslag. Utifrån skissförslag valde urvalsgruppenut Anders Kappel att utföra konstverket.

Urvalsgruppen bestående av ÝrrJónasdóttir (Ystads Konstmuseum), Thomas Kjellgren (Kristianstads konsthall), Elisabeth Wikenhed (Simrishamns kommun), Per-Olof Järvegren (Simrishamns Bostäder AB) och Marita Idh-Gauntlett (Aleris AB) uttalade om konstverket ”Havstulpan”:

”Med Anders Kappels bronsskulptur ”Havstulpan” får Jonebergs nya torg ett unikt och hållbart konstverk som på ett poetiskt sätt knyter an till Simrishamns då- och nutid som kuststad. Skulpturens intressanta form anspelar på såväl hav, fartyg, land, miljö som växtlighet.
Verkets rödmålade havstulpaner upplevs som kontinenter på en världskarta och på avstånd lyser de som städer på en satellitbild.
De röda blommorna kan också ses som en hyllning till Simrishamn som rosstaden.”
 

Nu kan boende i Joneberg såväl som flanörer genom områdeteller den som stannar till och slår sig ner vid torget njuta av det nya konstverket ”Havstulpan” i kvarteret Joneberg