Hyresförhandling för 2019

I dagarna har Simrishamnsbostäder begärt förhandlingar om nya hyror för 2019. Simrishamnsbostäders yrkar om en hyresjustering med 2,68 % from 1 januari 2019.

-          Vårt yrkande grundar sig på ökade kostnader för underhåll, reparationer, värme, förbrukningsavgifter, löner och andra löpande kostnader, säger Per-Olof Järvegren VD på Simrishamnsbostäder. Inflationen har tagit fart och ligger f.n. över Riksbankens mål om 2 %.

-          Räntorna ligger ju fortsatt på en låg nivå, fortsätter Järvegren. Men en första räntehöjning ligger nära i tiden. Den måste beaktas liksom genomförda och planerade underhålls- och energiinvesteringar.

Förhandlingar är bokade med Hyresgästföreningen under november. Ambitionen är att en överenskommelse ska föreligga i god tid före årsskiftet. Simrishamnsbostäder återkommer med information och om förhandlingsresultatet. Yrkandet avser inte Trekanten för vilka inflyttningshyrorna gäller tom 2019-12-31

För 2019 tas ett ytterligare och sjätte steg i den förändrade hyressättningen. Den berör endast ett ytterst begränsat antal bostäder där utgående hyra avviker från bruksvärdehyran och utgör max +-150 kr/mån för berörda bostäder utöver den årsvisa hyreshöjningen.

Frågor i ärendet besvaras av VD Per-Olof Järvegren, Simrishamns Bostäder AB på telefon 0414 – 81 96 44