Grön centrumsatsning vid Lillevång

Grönytan i korsningen Storgatan/Lillevångsgatan vid Lillevångshemmet genomgår en kraftig förändring. Gräsmattan ersätts inför sommaren av en trevlig trädgårdsanläggning med silverpäronträd, rosor, olvon, klippt häck av idegran m.m. Anläggningen är planerad av trädgårdsingenjör Cecilia Oskarsson Vargas, Tågarps Trädgård AB. Grönprojektet är ett av många delprojekt i centrumsatsningen för att Simrishamn ska ansöka om att bli årets stadskärna.

- Kommunens enhet Gata & Park har tagit ledartröjan och satsar på flera projekt såsom Kyrkoplan, Rosentorget, Bergengrenska trädgården och Hamnplan, säger Per-Olof Järvegren V D för Simrishamns Bostäder AB. Vi vill i samarbetsandan bidra med Lillevångsprojektet vid Storgatan. Alla måste ta ett ansvar för centrum och Storgatan som helhet.

- Vår trädgårdskonsult har verkligen lyckats skapa något extra, understryker Per-Olof Järvegren. Hörnet vid Lillevångsgatan kommer att sticka ut på ett härligt sätt och bidra till trivsel i centrum.

För ytterligare information ring Per-Olof Järvegren telefon 0414 - 81 96 44.