En ny stadsdel växer fram

Arbetet med att utveckla Skansen till en ny central och attraktiv stadsdel nära havet har tagit fart. Samhällsbyggnadsnämnden har nyligen beslutat om planbesked för Garvaren 13 som omfattar en stor del av Skansens i sydost.

Simrishamns Bostäder AB har redan köpt entreprenaden för två punkthus på Skansen nära stationen av Skanska.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB äger sedan många år tillbaka Garvaren 13 om 30 000 kvm mark - en stor del av Skansen - avsedd för industrier. Tillsammans med Simrishamns Bostäder AB har bolaget tagit initiativ till att utveckla Skansen till en blandstad med bostäder och olika verksamhetslokaler. Kommunens nya översiktsplan också pekar ut Skansen som ett viktigt utvecklingsområde.

- Vi ser mycket positivt på Skansens möjligheter som ett attraktivt område för bostäder och lokaler, säger Per-Olof Järvegren VD för båda bolagen. Intresset för vårt första bostadsprojekt ”Trekanten” med 64 bostäder är stort och vi räknar med att hyra ut de flesta bostäderna under vintern 2017–2018.

Planeringen för ytterligare ett punkthus med ca 25 bostadsrätter i Sundprojekts regi har funnit sin form och annonseras. Arbetet med att omvandla Lyckebyhuset till Magasin för Österlens Museum är ute på anbudsräkning. Byggstart för projekt beräknas ske senare under 2017.

- Redan fjärde kvartalet 2018/201 börjar inflyttningen i den nordvästra delen av Skansen mitt emot stationen och området börjar sjuda av liv, säger Per-Olof Järvegren. Vi har redan tecknat ett optionsavtal om ett nytt äldreboende på Skansen. Och nu hoppas vi att fler aktörer är sugna på att medverka i utvecklingen av Skansen till en ny stadsdel med nya bostäder och verksamhetslokaler.

Planarbetet för hela den södra och östra delen av Skansen är igång med sikte på färdig plan under 2018. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar tillsammans med SINAB som markägare. Initialt omfattar planerna nya bostäder i flerbostadshus, radhus samt olika typer av verksamhetslokaler främst längs Branteviksvägen och Ehrenbergs vägen.

Vill ni veta mer eller är intresserade av hyra lokal eller köpa mark kan ni kontakta Per-Olof Järvegren, VD för Simrishamns Bostäder AB tillika VD för Simrishamns Näringslivsutveckling AB på Tel 0414 – 81 96 44.