ÄLDREBOENDE I HAMMENHÖG FÅR TA EMOT VÄRLDENS FÖRSTA KLIMATPOSITIVA FJÄRRVÄRME

Skånefrö har satsat på modern och klimatanpassad uppvärmning i Hammenhög. Genom att ta tillvara restprodukter från kärnverksamheten och använda dem i en unik pyrolysanläggning, producerar Skånefrövärldens första klimatpositiva fjärrvärmesystem. Restprodukterna från pyrolysen bli värme och biokol, vilket fungerar som jordförbättring i åkermark och ger upphov till en kolsänka då det myllas ner. Simrishamns Bostäder har varit pionjärer då de anslutit sina fastigheter, successivt, till detta fjärrvärmesystem.

-         Nu tar vi ett steg till och ansluter i sommar även äldreboendena Tulpanen och Pilegården, säger Sven-Olof Bernhoff, VD på Skånefrö. Äldreboendet blir enskilt en av våra största värmekunder och vi är mycket glada att Simrishamns Bostäder vill satsa på vår fjärrvärmelösning. Vi är även öppna för att leverera värmelösningar till fler och nya kunder i Hammenhög.

Simrishamnsbostäder har under en period arbetat med att successivt avveckla oljeuppvärmning och klimatanpassad uppvärmningen av bolagets bostäder. Genom åtgärderna har bolaget halverat sina koldioxidutsläpp under 2008–2017.

-        För oss som bostadsföretag med en lokal verksamhet känns det bra att samarbeta med Skånefrö, understryker Per-Olof Järvegren VD på Simrishamns Bostäder AB. Vi både minskar våra kostnader och får en miljövänlig – till och med klimatpositiv - uppvärmning samtidigt som det gagnar den lokala ekonomin. Skånefrö är en lokal och innovativ samarbetspartner som vi gärna fortsätter att utveckla projekt med. Och vi är absolut öppna för fler liknade projekt!

För ytterligare information ring Sven-Olof Bernhoff, VD på Skånefrö telefon 0414- 41 25 01 eller Per-Olof Järvegren på Simrishamns Bostäder telefon 0414 - 81 96 44.

Skånefrö är ett av Sveriges ledande utsädesföretag med ett av Europas modernaste frörenserier. Skånefrö AB ett familjeföretag startat 1928 av Nils Svensson. Företaget har 33 anställda och omsätter ca 200 miljoner kr. Skånefrös vision är att vara "Bäst på allt som gror" - för att alltid erbjuda produkter av hög kvalitet. Skånefrö har egenkontroll från sådd till färdig produkt med Europas högsta renhet. För att kunna bidra positivt till omvärlden på lång sikt, verkar Skånefrö med högsta miljömedvetande genom att bl.a. undvika fossil förbränning och minimera CO2 utsläpp. Detta bl.a. genom biokolproduktion och att leverera klimatpositiv fjärrvärme till Hammenhög.