Näringsliv

SIMRISHAMN-ENBESÖKSMAGNET

Simrishamn är Sveriges största fiskehamn, sett till värdet av den landade fisken. Fiskindustrin är stor och det finns flera fryshus i hamnkvarteren.

På Österlen finns också Sveriges största äppelproducenter med Äppelriket och Kiviks Musteri som de största enskilda arbetsgivarna.

En stor jordbrukssektor finns inom kommunen, med betydande produktion i landbruket och i kringverksamheter som exempelvis livsmedelstillverkning, utsäde och allmän service till lantbruket.

Nordic Sea Winery är Skandinaviens största vinfabrik som sysselsätter cirka 80 årsanställda. Vinerna som blandas kommer bl a från Italien, Frankrike, Sydafrika och Australien.

Plastal AB sysselsätter ca 200 personer med bl a tillverkning av plastdetaljer till fordonsindustrin.

Sjukhuset i Simrishamn drivs i privat ägo av Carema.

Simrishamns näringslivsutveckling AB, Sinab, ägs av Simrishamns kommun och verkar för att främja näringslivet inom kommunen samt exploatera mark och fastigheter för det lokala näringslivets och kommunens utveckling på marknadsmässiga villkor.

Tillsammans med kommunen utvecklar Sinab Marint Centrum i fastigheterna på Södra Kajen i Simrishamn. . Ett led i arbetet med att förbättra Östersjöns miljö är etablerandet av Marint centrum. Visionen är att etablera en mötesplats där kompetens, företagande, FoU, kunskap, information, kultur och upplevelser knutna till Östersjöns marina miljö sammanförs och genererar en stark hållbar tillväxt. Syftet med Marint centrum är att skapa en arena som värnar vår marina miljö och ökar kunskapen om Östersjön. Marint centrum ska vara en självklar tillväxtmotor i regionen. Marint centrum stärker Simrishamn/Österlen som unikt varumärke för inflyttare, företag och besökare.

Fakta turism

Turism omsätter 911 miljoner kr/år och sysselsätter närmare 730 personer.

10% av Skånes turism sker inom Simrishamns kommun.

Simrishamns kommun har drygt 2 miljoner besökare per år.

Länkar:
Visit Ystad Österlen
Frisk på Österlen
Kiviks Musteri
Simrishamns Kommun
Carema
Skillinge Fisk-Impex
Plastal
Nordic Sea Winery
Äppelriket
Simrishamns Industrifastigheter AB